شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

شناسایی و بازرسی فنی واگن های اکراینی

شناسایی و بازرسی فنی واگن های اکراینی

شناسایی و بازرسی فنی واگن های اکراینی

جزئیات

کنترل فنی قطارها از امور مهم سیر و حرکت به شمار می‌رود که توسط بازرسان فنی قطارها انجام می‌شود. حساسیت این شغل ایجاب می‌نماید که ماموران از اطلاعات لازم و کافی در زمینه‌های مختلفی چون شیوه‌ی بازدید تجهیزات بوژی، شاسی، تامپون، قلاب و نیز سیستم ترمز واگن‌ها برخوردار باشند. در این زمینه می‌باید دستورالعمل‌های فنی و هم‌چنین مقررات عمومی حرکت مد نظر قرار گرفته و با رعایت آن‌ها، سلامت سیر قطارها به منظور بالا بردن ضریب ایمنی و پیش‌گیری از سوانح تامین گردد. با توجه به این که در سال‌های اخیر واگن‌های اکراینی و روسی نیز به سازمان قطارهای باری راه‌آهن ایران اضافه شده است، از این‌رو آموزش تجهیزات فنی و سیستم ترمز این نوع واگن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا در کتاب حاضر، انواع واگن‌های دارای سیستم روسی معرفی و قسمت‌های مختلف آن بررسی می‌گردد؛ ضمن آن که مقاومت سیستماتیک این واگن‌ها با دیگر وسایل نقلیه ذکر می‌شود.

6 بهمن 1400
کنترل فنی قطارها از امور مهم سیر و حرکت به شمار می‌رود که توسط بازرسان فنی قطارها انجام می‌شود. حساسیت این شغل ایجاب می‌نماید که ماموران از اطلاعات لازم و کافی در زمینه‌های مختلفی چون شیوه‌ی بازدید تجهیزات بوژی، شاسی، تامپون، قلاب و نیز سیستم ترمز واگن‌ها برخوردار باشند. در این زمینه می‌باید دستورالعمل‌های فنی و هم‌چنین مقررات عمومی حرکت مد نظر قرار گرفته و با رعایت آن‌ها، سلامت سیر قطارها به منظور بالا بردن ضریب ایمنی و پیش‌گیری از سوانح تامین گردد. با توجه به این که در سال‌های اخیر واگن‌های اکراینی و روسی نیز به سازمان قطارهای باری راه‌آهن ایران اضافه شده است، از این‌رو آموزش تجهیزات فنی و سیستم ترمز این نوع واگن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا در کتاب حاضر، انواع واگن‌های دارای سیستم روسی معرفی و قسمت‌های مختلف آن بررسی می‌گردد؛ ضمن آن که مقاومت سیستماتیک این واگن‌ها با دیگر وسایل نقلیه ذکر می‌شود.

لینک دانلود مقاله

https://fastcdn.pro/filegallery/locorail.ir/OtherFiles/ARTICLE/شناسایی و بازرسی فنی واگن های اکراینی.pdf

مقاله ها مرتبط