شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

آشنایی با واگن های باری

آشنایی با واگن های باری

آشنایی با واگن های باری

جزئیات

با پیشرفت روز افزون صنعت حمل ونقل و افزایش تقاضا براى حمل بار توسط وسایل نقلیه ریلى و همچنین با توجه به برنامه توسعه ی اقتصادى و اجتماعى که تا سال ١٣٩٠ بارمی بایست سهم راه اهن از کل حمل بار کشورى ٣٠ % باشد، نیاز به اموزش و ارتقاى دانش فنى دست اندرکاران این صنعت، تهیه و تدوین برنامه ها ی اموزشی مدونى را ایجاب مى کند که در این راستا کتابهای شناسایى و اشنایى با مجموعه ها، قطعات و سیستم های مرتبط و کاربرى انها یکى از مفیدترین ابزارها تواند باشد.

15 مرداد 1402
با پيشرفت روز افزون صنعت حمل ونقل و افزايش تقاضا براى حمل بار توسط وسايل نقليه ريلى و همچنين با توجه به برنامه توسعه ی اقتصادى و اجتماعى كه تا سال ١٣٩٠ بارمی بايست سهم راه آهن از كل حمل بار كشورى ٣٠ % باشد، نياز به آموزش و ارتقاى دانش فنى دست اندركاران اين صنعت، تهيه و تدوين برنامه ها ی آموزشی مدونى را ايجاب مى کند كه در اين راستا كتابهای شناسايى و آشنايى با مجموعه ها، قطعات و سیستم های مرتبط و كاربرى آنها يكى از مفيدترين ابزارها تواند باشد.

لینک دانلود مقاله
https://fastcdn.pro/filegallery/locorail.ir/OtherFiles/ARTICLE/wagon.pdf

مقاله ها مرتبط