شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
خلاصه:

یکی از اقداماتی که در تعمیرات اساسی واگنهای باری در شرکت لکوموتیوریل اروند انجام می شود بازسازی کف و بدنه این واگنها است. با توجه به اینکه اکثر واگن های تعمیری از کف و بدنه دچار پوسیدگی می باشند توسط یک اکیپ جوشکار و برشکار ابتدا کف آنها تخریب و کلیه ورق های پوسیده از واگن جدا میگردد. پس از جداسازی ورق های پوسیده،کف واگن با چهار برگ ورق به اندازه 5/1*6 متر به ضخامت 6 میلیمتر پوشیده و نوسازی میگردد. جهت استحکام ورق ها، اطراف و زیر آنها جوشکاری می شود. سپس اطراف بدنه به عرض یک متر به علت خرابی، از و اگن جدا میگردد. پس از جداسازی، محل های بریده شده با سنگ جت صافکاری می شوند. ورق های 4 میلیمتری از قبل آماده شده را در محل های موردنظر قرار داده و جوش زده می شوند. در این واحد نیروهای متخصص و آموزش دیده این شرکت توانستند در کنار بازسازی کف و بدنه واگنها، اقدام به ساخت دربهای جانبی واگنهای لبه کوتاه برای اولین بار در استان خوزستان نمایند. بنابراین نگاهی به ظرفیت و توانایی های این شرکت نشان می دهد با سرمایه گذاری مناسب در این واحد صنعتی و تولیدی، می توان مشکلات و کاستی های موجود در حوزه تعمیرات واگن های باری را مرتفع کرد.

یکی از اقداماتی که در تعمیرات اساسی واگنهای باری در شرکت لکوموتیوریل اروند انجام می شود بازسازی کف و بدنه این واگنها است. با توجه به اینکه اکثر واگن های تعمیری از کف و بدنه دچار پوسیدگی می باشند توسط یک اکیپ جوشکار و برشکار ابتدا کف آنها تخریب و کلیه ورق های پوسیده از واگن جدا میگردد. پس از جداسازی ورق های پوسیده،کف واگن با چهار برگ ورق به اندازه 5/1*6 متر به ضخامت 6 میلیمتر پوشیده و نوسازی میگردد. جهت استحکام ورق ها، اطراف و زیر آنها جوشکاری می شود. سپس اطراف بدنه به عرض یک متر به علت خرابی، از و اگن جدا میگردد. پس از جداسازی، محل های بریده شده با سنگ جت صافکاری می شوند. ورق های 4 میلیمتری از قبل آماده شده را در محل های موردنظر قرار داده و جوش زده می شوند.
در این واحد نیروهای متخصص و آموزش دیده این شرکت توانستند در کنار بازسازی کف و بدنه واگنها، اقدام به ساخت دربهای جانبی واگنهای لبه کوتاه برای اولین بار در استان خوزستان نمایند. بنابراین نگاهی به ظرفیت و توانایی های این شرکت نشان می دهد با سرمایه گذاری مناسب در این واحد صنعتی و تولیدی، می توان مشکلات و کاستی های موجود در حوزه تعمیرات واگن های باری را مرتفع کرد.

خدمات مرتبط