شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
خلاصه:

شرکت لکوموتیو ریل اروند در سال 1387 تاسیس و از ابتدای سال 1394 فعالیت خود را با هدف تعمیرات واگن های باری شرکت فولاد ریل جنوب آغاز و بلافاصله پس از آن فعالیت های تخصصی خود را در این زمینه و با هدف توسعه آن به سایر شرکت های دارای واگن توسعه داد. این شرکت با اتکا به توانمندی و تخصص نیروهای خود در کنار تعمیرات اساسی واگنهای باری که هر سه سال یکبار انجام می گیرد، تعمیرات جاری و ویژه انواع واگنهای باری را در کارنامه درخشان خود ثبت نموده است. تعمیرات جاری هرنوع بازدید، تعمیر و سرویسی است که به طور معمول روزانه و یا در صورت خرابی وسایل در مبادی حرکت روی وسیله نقلیه ریلی صورت می پذیرد درحالیکه تعمیرات ویژه شامل تعمیراتی است خارج از برنامه زمان بندی شده به طور اضطراری روی وسیله نقلیه ریلی صورت می گیرد.

شرکت لکوموتیو ریل اروند در سال 1387 تاسیس و از ابتدای سال 1394 فعالیت خود را با هدف تعمیرات واگن های باری شرکت فولاد ریل جنوب آغاز و بلافاصله پس از آن فعالیت های تخصصی خود را در این زمینه و با هدف توسعه آن به سایر شرکت های دارای واگن توسعه داد.

این شرکت با اتکا به توانمندی و تخصص نیروهای خود در کنار تعمیرات اساسی واگنهای باری که هر سه سال یکبار انجام می گیرد، تعمیرات جاری و ویژه انواع واگنهای باری را در کارنامه درخشان خود ثبت نموده است. تعمیرات جاری هرنوع بازدید، تعمیر و سرویسی است که به طور معمول روزانه و یا در صورت خرابی وسایل در مبادی حرکت روی وسیله نقلیه ریلی صورت می پذیرد درحالیکه تعمیرات ویژه شامل تعمیراتی است خارج از برنامه زمان بندی شده به طور اضطراری روی وسیله نقلیه ریلی صورت می گیرد.


خدمات مرتبط