شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
خلاصه:

یکی از فعالیتهای تعمیراتی شرکت لکوموتیو ریل اروند، تعمیرات اساسی انواع سوپاپ سیستم ترمز واگن می باشد. این سامانه متشكل از تجهیزات مورد نیاز براي كاهش سرعت یا متوقف كردن واگن است. كنترل سامانه ترمز معمولا به صورت پنوماتیكي یا الكتروپنوماتیكي انجام مي گيرد. ترمزهاي مغناطیسي و مكانیكي نیز در برخي موارد كاربرد دارند. سیستم رایج ترمز در ناوگان ریلي ایران، ترمز هوایي (پنوماتیكي) است كه بخشهاي تشكیل دهنده آن در یك واگن عبارتند از: لوله اصلي هوا سوپاپ سه قلو (توزیع) مخزن فرعي هوا سیلندر ترمز اهرم بندي انتقال و تقویت نيروي ترمز بلوكهاي اصطكاكي جهت انجام عمل ترمز در حال حاضر در کارگاه تعمیرات سیستم ترمز ، سوپاپ های سه قلوی کنور از نوع KE1 , KE2 و همچنین سوپاپ های روسی از نوع 483M به شرح ادامه تعمیرات اساسی می گردند: دمونتاژ ، شستشو و جرم زدائی قطعات و قسمتهای دمونتاژ شده، کنترل زیر مجموعه های سوپاپ ها و قطعات ترکیبی و درصورت نیاز تعمیر یا تعویض آنها، تعویض کامل کیتهای تعمیراتی شامل انواع و اقسام او رینگ ها ، دیافراگم ها و . . . و مونتاژ مجدد سوپاپها، نصب سوپاپ ها بر روی دستگاه ،تست و گراف گیری از کلیه مراحل کار سوپاپ ها از جمله هواگیری ، ترمز و تخلیه، رنگ آمیزی و نصب پلاک مشخصات شرکت و کد رهگیری بر روی سوپاپها

سامانه ترمز واگن متشکل از تجهیزات مورد نیاز برای کاهش سرعت یا متوقف کردن واگن است. كنترل سامانه ترمز معمولا به صورت پنوماتیكي یا الكتروپنوماتیكي انجام مي گيرد. ترمزهاي مغناطیسي و مكانیكي نیز در برخي موارد كاربرد دارند. سیستم رایج ترمز در ناوگان ریلي ایران، ترمز هوایي (پنوماتیكي) است كه بخشهاي تشكیل دهنده آن در یك واگن عبارتند از:

لوله اصلي هوا
·
سوپاپ سه قلو (توزیع) ·
مخزن فرعي هوا ·
سیلندر ترمز ·
اهرم بندي انتقال و تقویت نیروی ترمز ·
بلوكهاي اصطكاكي جهت انجام عمل ترمز ·


یکی از فعالیتهای تعمیراتی شرکت لکوموتیو ریل اروند، تعمیرات اساسی انواع سوپاپ سیستم ترمز واگن می باشد.در حال حاضر در کارگاه تعمیرات سیستم ترمز ، سوپاپ های سه قلوی کنور از نوع KE1 , KE2 و همچنین سوپاپ های روسی از نوع 483M به شرح ادامه تعمیرات اساسی می گردند:

دمونتاژ ، شستشو و جرم زدائی قطعات و قسمتهای دمونتاژ شده، کنترل زیر مجموعه های سوپاپ ها و قطعات ترکیبی و درصورت نیاز تعمیر یا تعویض آنها، تعویض کامل کیتهای تعمیراتی شامل انواع و اقسام او رینگ ها ، دیافراگم ها و . . . و مونتاژ مجدد سوپاپها، نصب سوپاپ ها بر روی دستگاه ،تست و گراف گیری از کلیه مراحل کار سوپاپ ها از جمله هواگیری ، ترمز و تخلیه، رنگ آمیزی و نصب پلاک مشخصات شرکت و کد رهگیری بر روی سوپاپها

خدمات مرتبط