شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت ریسک با حضور مدیران و معاونین شرکتهای تابعه فولاد خوزستان در تالار طوبی فولاد خوزستان برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت ریسک با حضور مدیران و معاونین شرکتهای تابعه فولاد خوزستان در تالار طوبی فولاد خوزستان برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت ریسک با حضور مدیران و معاونین شرکتهای تابعه فولاد خوزستان در تالار طوبی فولاد خوزستان برگزار شد

جزئیات

در راستای توسعه مهارت کارکنان شرکت های تابعه فولاد خوزستان کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت ریسک با حضور مدیران و معاونین شرکتهای تابعه فولاد خوزستان در تالار طوبی فولاد خوزستان برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت لکوموتیو ریل اروند، این دوره بر اساس محتوای دوره آموزشی پیاده سازی استاندارد ISO-31000-2018 آکادمی آموزش موسسه استاندارد انگلستان (BSI)، سایر مراجع تخصصی و تجربیات مدرسین دوره طراحی شده است که مختص مدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه فولاد خوزستان که به دنبال پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در شرکت خود هستند. مدیریت ریسک یکی از شاخه های مدیریت است که می توان آنرا یکی از تازه ترین علوم مدیریتی دانست که به مرور نظر پژوهشگران بیشتری را به خود معطوف کرده است. مواجهه با ریسک های مختلف محیطی و داخلی یکی از مهم ترین چالش های فراروی مدیران در فضای کسب و کار متلاطم و پرتلاش کنونی است. بنابراین مدیران پیشرو، فرایند مدیریت ریسک را به عنوان یکی از پراهمیت ترین موضوعات در کسب و کار خود مورد توجه قرار داده اند. در پایان این دوره شرکت کنندگان با تعریف و مدیریت ریسک، درک مراحل پیاده سازی استاندارد مدیریت ریسک ISO-31000-2018 و شناسایی راهکارهای ادغام و یکپارچه سازی مدیریت ریسک با سایر سیستم های مدیریتی آشنا شدند و بدون شک این دوره به مدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه در حصول اطمینان از برقراری یک سیستم قدرتمند مدیریت ریسک، افزایش انعطاف پذیری و ثبات در شرایط متغیر بازار و شناخت بهتر مشتریان و صنعت کمک خواهد کرد.

14 تیر 1402
در راستای توسعه مهارت کارکنان شرکت های تابعه فولاد خوزستان

کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت ریسک با حضور مدیران و معاونین شرکتهای تابعه فولاد خوزستان در تالار طوبی فولاد خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت لکوموتیو ریل اروند، این دوره بر اساس محتوای دوره آموزشی پیاده سازی استاندارد ISO-31000-2018 آکادمی آموزش موسسه استاندارد انگلستان (BSI)، سایر مراجع تخصصی و تجربیات مدرسین دوره طراحی شده است که مختص مدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه فولاد خوزستان که به دنبال پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در شرکت خود هستند.

مدیریت ریسک یکی از شاخه های مدیریت است که می توان آنرا یکی از تازه ترین علوم مدیریتی دانست که به مرور نظر پژوهشگران بیشتری را به خود معطوف کرده است. مواجهه با ریسک های مختلف محیطی و داخلی یکی از مهم ترین چالش های فراروی مدیران در فضای کسب و کار متلاطم و پرتلاش کنونی است. بنابراین مدیران پیشرو، فرایند مدیریت ریسک را به عنوان یکی از پراهمیت ترین موضوعات در کسب و کار خود مورد توجه قرار داده اند.

در پایان این دوره شرکت کنندگان با تعریف و مدیریت ریسک، درک مراحل پیاده سازی استاندارد مدیریت ریسک ISO-31000-2018 و شناسایی راهکارهای ادغام و یکپارچه سازی مدیریت ریسک با سایر سیستم های مدیریتی آشنا شدند و بدون شک این دوره به مدیران و کارشناسان شرکتهای تابعه در حصول اطمینان از برقراری یک سیستم قدرتمند مدیریت ریسک، افزایش انعطاف پذیری و ثبات در شرایط متغیر بازار و شناخت بهتر مشتریان و صنعت کمک خواهد کرد.

اخبار مرتبط