شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

وبینار آموزشی "آشنایی با رویداد تجربه گویی" با حضور شرکتهای تابعه گروه فولاد خوزستان برگزار شد

وبینار آموزشی "آشنایی با رویداد تجربه گویی" با حضور شرکتهای تابعه گروه فولاد خوزستان برگزار شد

وبینار آموزشی "آشنایی با رویداد تجربه گویی" با حضور شرکتهای تابعه گروه فولاد خوزستان برگزار شد

جزئیات

نخستین رویداد مدیریت دانش با محوریت تجربه گویی در شرکت فولاد خوزستان وبینار آشنایی با رویداد تجربه گویی برای شرکتهای تابعه فولاد خوزستان به میزبانی شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان، 17 خردادماه 1402 بصورت مجازی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت لکوموتیو ریل اروند، رویداد مدیریت دانش با محوریت تجربه گویی در حالی که برای نخستین بار در شرکت بزرگ فولاد خوزستان در حال برگزاری است به دستور امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان، مقرر شد شرکتهای تابعه گروه فولاد خوزستان در این رویداد مهم می توانند تجارب ارزشمند خود را به اشتراک بگذارند. مدیریت دانش با محوریت تجربه گویی درواقع بیان و ارائه دستاوردهای خود، دیگران را در راستای نیل به اهداف سازمان یاری کرده و از بروز خطاهای تکراری در شرکت جلوگیری نماییم. همه انسانها در طول زندگی خود با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه که با استفاده از ابتکار عمل و شیوه های متنوعی سعی در رفع آن مشکل یا مسئله دارند و این مشکل نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح گروهی و سازمانی نیز نمود می یابد. اگر تجربه های کارکنان در رفع مسئله یا مشکل مستند گردد، می تواند مانع از تکرار اشتباهات و یا صرف هزینه و زمان زیاد برای رفع مشکل مشابه با آن در زمان دیگری شود. در این وبینار که با استقبال فوق العاده تمامی شرکتهای تابعه فولاد خوزستان و با همکاری واحد توسعه و برنامه ریزی گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان برگزار شد، به تشریح این رویداد و نحوه بیان روایت حوادث و رویدادهای مرتبط با سازمان پرداخته شد. لازم به ذکر است، تجربه باید مرتبط با یکی از محورهای ایمنی و محیط زیست، پدافند غیرعامل، نگهداری و تعمیرات، مدیریت منابع انسانی، بومی سازی فناوری و تجهیزات، بهینه سازی مصرف، زنجیره تامین، فناوری های نوین و فروش و صادرات محصول باشد و مهلت ارسال تجارب به دبیرخانه رویداد تا 30 خرداد ماه تمدید شد.

18 خرداد 1402
نخستین رویداد مدیریت دانش با محوریت تجربه گویی در شرکت فولاد خوزستان

وبینار آشنایی با رویداد تجربه گویی برای شرکتهای تابعه فولاد خوزستان به میزبانی شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان، 17 خردادماه 1402 بصورت مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت لکوموتیو ریل اروند، رویداد مدیریت دانش با محوریت تجربه گویی در حالی که برای نخستین بار در شرکت بزرگ فولاد خوزستان در حال برگزاری است به دستور امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان، مقرر شد شرکتهای تابعه گروه فولاد خوزستان در این رویداد مهم می توانند تجارب ارزشمند خود را به اشتراک بگذارند.
مدیریت دانش با محوریت تجربه گویی درواقع بیان و ارائه دستاوردهای خود، دیگران را در راستای نیل به اهداف سازمان یاری کرده و از بروز خطاهای تکراری در شرکت جلوگیری نماییم. همه انسانها در طول زندگی خود با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه که با استفاده از ابتکار عمل و شیوه های متنوعی سعی در رفع آن مشکل یا مسئله دارند و این مشکل نه تنها در سطح فردی، بلکه در سطح گروهی و سازمانی نیز نمود می یابد.

اگر تجربه های کارکنان در رفع مسئله یا مشکل مستند گردد، می تواند مانع از تکرار اشتباهات و یا صرف هزینه و زمان زیاد برای رفع مشکل مشابه با آن در زمان دیگری شود.
در این وبینار که با استقبال فوق العاده تمامی شرکتهای تابعه فولاد خوزستان و با همکاری واحد توسعه و برنامه ریزی گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان برگزار شد، به تشریح این رویداد و نحوه بیان روایت حوادث و رویدادهای مرتبط با سازمان پرداخته شد.

لازم به ذکر است، تجربه باید مرتبط با یکی از محورهای ایمنی و محیط زیست، پدافند غیرعامل، نگهداری و تعمیرات، مدیریت منابع انسانی، بومی سازی فناوری و تجهیزات، بهینه سازی مصرف، زنجیره تامین، فناوری های نوین و فروش و صادرات محصول باشد و مهلت ارسال تجارب به دبیرخانه رویداد تا 30 خرداد ماه تمدید شد.

اخبار مرتبط