شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
06133365280
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

حضور نمایندگان شرکت بزرگ فولاد خوزستان در بزرگ ترین همایش بین المللی کشورꓼ نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

حضور نمایندگان شرکت بزرگ فولاد خوزستان در بزرگ ترین همایش بین المللی کشورꓼ نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

حضور نمایندگان شرکت بزرگ فولاد خوزستان در بزرگ ترین همایش بین المللی کشورꓼ نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

جزئیات

حضور نمایندگان شرکت بزرگ فولاد خوزستان در بزرگ ترین همایش بین المللی کشورꓼ نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی در حالی برگزار شد که بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده، دانش بنیان و فعال حمل و نقل ریلی از داخل و خارج کشور در نمایشگاه امسال شرکت کرده‌ بودند. در این رخداد بین المللی، دو شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و لکوموتیو ریل اروند به عنوان یکی از شرکت های مطرح در این حوزه با حضور فعال خود با هدف تعامل با سایر شرکت های حمل و نقل ریلی در زمینه حمل و نقل و تعمیرات واگن، و همچنین ارائه توانمندی ها و دستاوردهای خود در این نمایشگاه شرکت نموده اند. نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه حمل و نقل فرصت بسیار مهمی بود تا نمایندگان شرکت بزرگ فولاد خوزستان در این زمینه فعالیتها و دستاوردهای خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهند تا بدینوسیله بتوانند گام مهمی در روند تقاضای بازار بردارند. شرکت چند وجهی فولاد لجستیک در غرفه ای مشترک به همراه شرکت لکوموتیو ریل اروند با حضور فعال مدیران و کارشناسان خود ضمن برگزاری جلسات تجاری با مشتریان، تامین کنندگان و هم اندیشی با متخصصان حوزه ریلی به معرفی هرچه بیشتر این شرکتها اقدام نموده اند. شایان ذکر است این نمایشگاه که با هدف رشد و توسعه هر چه بیشتر صنعت حمل و نقل ریلی و آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی این صنعت برپا شده بود از چهارشنبه ۴ مهر در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و تا جمعه ۷ مهرماه ادامه داشت.

8 مهر 1402

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی در حالی برگزار شد که بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده، دانش بنیان و فعال حمل و نقل ریلی از داخل و خارج کشور در نمایشگاه امسال شرکت کرده‌ بودند.
در این رخداد بین المللی، دو شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و لکوموتیو ریل اروند به عنوان یکی از شرکت های مطرح در این حوزه با حضور فعال خود با هدف تعامل با سایر شرکت های حمل و نقل ریلی در زمینه حمل و نقل و تعمیرات واگن، و همچنین ارائه توانمندی ها و دستاوردهای خود در این نمایشگاه شرکت نموده اند.

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در حوزه حمل و نقل فرصت بسیار مهمی بود تا نمایندگان شرکت بزرگ فولاد خوزستان در این زمینه فعالیتها و دستاوردهای خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهند تا بدینوسیله بتوانند گام مهمی در روند تقاضای بازار بردارند.

شرکت چند وجهی فولاد لجستیک در غرفه ای مشترک به همراه شرکت لکوموتیو ریل اروند با حضور فعال مدیران و کارشناسان خود ضمن برگزاری جلسات تجاری با مشتریان، تامین کنندگان و هم اندیشی با متخصصان حوزه ریلی به معرفی هرچه بیشتر این شرکتها اقدام نموده اند.
شایان ذکر است این نمایشگاه که با هدف رشد و توسعه هر چه بیشتر صنعت حمل و نقل ریلی و آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی این صنعت برپا شده بود از چهارشنبه ۴ مهر در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و تا جمعه ۷ مهرماه ادامه داشت.

اخبار مرتبط