شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
06133365280
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

جلسه فرایند خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت لکوموتیوریل اروند با حضور مدیران ومسئولان ذیربط برگزار شد

جلسه فرایند خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت لکوموتیوریل اروند با حضور مدیران ومسئولان ذیربط برگزار شد

جلسه فرایند خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت لکوموتیوریل اروند با حضور مدیران ومسئولان ذیربط برگزار شد

جزئیات

به گزارش روابط عمومی، جلسه کارگروه تعالی سازمانی در تاریخ 15/08/1402 با حضور مدیران و سایر اعضاء تشکیل گردید. در این جلسه فرآیند خودارزیابی در سال 1402 در شرکت لکوموتیو ریل اروند به روش پرسشنامه انجام‌ گردیده است. در این روش پرسشنامه طراحی‌شده توسط 7 تن از اعضای کمیته تعالی سازمانی و 2 نفر از کارشناسان خبره تکمیل‌ و نقاط قوت و فرصت بهبود آن استخراج‌ و در مرحله بعد تعداد 45 پروژه برای اجرا انتخاب ‌شد. شرکت لکوموتیوریل اروند در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه و استانداردهای ایزو، علاقمند به اجراء و پیاده سازی مدل های تعالی سازمانی نیز هستند. این شرکت اقدام به تشکیل کارگروههای مختلف و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص نموده و براساس بازخوردهای خروجی حاصل از گزارش ارزیابی سال قبل و تبدیل آنان به پروژه های بهبود و پیگیری جهت اجراء و خاتمه هریک از آنها در این سال، سعی در شناسایی نقاط بهبود و قوت با انجام اقدامات لازم را دارد.

14 آبان 1402
به گزارش روابط عمومی، جلسه کارگروه تعالی سازمانی در تاریخ 15/08/1402 با حضور مدیران و سایر اعضاء تشکیل گردید. در این جلسه فرآیند خودارزیابی در سال 1402 در شرکت لکوموتیو ریل اروند به روش پرسشنامه انجام‌ گردیده است. در این روش پرسشنامه طراحی‌شده توسط 7 تن از اعضای کمیته تعالی سازمانی و 2 نفر از کارشناسان خبره تکمیل‌ و نقاط قوت و فرصت بهبود آن استخراج‌ و در مرحله بعد تعداد 45 پروژه برای اجرا انتخاب ‌شد.شرکت لکوموتیوریل اروند در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه و استانداردهای ایزو، علاقمند به اجراء و پیاده سازی مدل های تعالی سازمانی نیز هستند. این شرکت اقدام به تشکیل کارگروههای مختلف و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص نموده و براساس بازخوردهای خروجی حاصل از گزارش ارزیابی سال قبل و تبدیل آنان به پروژه های بهبود و پیگیری جهت اجراء و خاتمه هریک از آنها در این سال، سعی در شناسایی نقاط بهبود و قوت با انجام اقدامات لازم را دارد.

اخبار مرتبط