شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
06133365280
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر

تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر

تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر

جزئیات

تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر، روز چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم خوزستان برگزار شد. در این تور، نمایندگان شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد شادگان، سناباد، چندوجهی فولاد لجستیک، ایده‌پردازان صنعت فولاد، مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب، توسعه معادن فولاد خوزستان، بیمه تامین آتیه فراگیر، توسعه اقتصادی پایدار فراگیر، توسعه اقتصادی پایدار وفا، صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق، و لوکوموتیو ریل اروند حضور داشتند.در این تور، حمیدرضا ملازاده مقدم، مدیر سیستم‌های توگا مپنا، به ارائه سخنرانی در مورد تجربه شرکت توگا در استقرار تعالی سازمانی پرداخت. وی گفت: مهم‌ترین عامل در استقرار تعالی سازمانی در سازمان‌ها، تعهد مدیران ارشد است. همچنین، آموزش کارکنان و اعضای تیم‌های تعالی، و فرهنگ‌سازی تعالی در سازمان، از عوامل مهم دیگر هستند.ملازاده مقدم همچنین به معرفی برخی از رویکردهای مناسب فرهنگ‌سازی تعالی سازمانی در توگا اشاره کرد، از جمله:• برگزاری کارگاه‌های تدوین شناسنامه پروژه‌های بهبود• آموزش‌ اعضای تیم‌های تعالی، رهبران، و ارزیابان• برگزاری تور تعالی با موضوعات مختلف• ایجاد بخش تعالی در سایت شرکت• چک‌لیست آماده‌سازی در سایت ویزیتمحسن شیری‌بابادی، مدیر استراتژی و تضمین کیفیت فولاد خوزستان، نیز در این تور به ارائه سخنرانی در مورد تعالی سازمانی پرداخت. وی گفت: تعالی سازمانی یعنی بهترین وجه عملکرد یک سازمان، مواجهه مناسب با تغییرات دورنی و بیرونی، و استفاده بهینه از منابع و قابلیت‌های سازمانی.شیری‌بابادی همچنین به برخی از عواملی که باعث می‌شود سازمان‌ها در مسیر تعالی قرار نگیرند یا در میانه مسیر متوقف شوند، اشاره کرد، از جمله:• عدم حمایت رهبران سازمان• عدم آگاهی و آموزش گروه رهبران و کارکنان• عدم هماهنگی واحدهای مختلف سازمانوی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که مهم‌ترین عامل در استقرار تعالی سازمانی در سازمان‌ها، تعهد مدیران ارشد می‌باشد.تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر، فرصتی بود تا نمایندگان شرکت‌های مختلف از تجربیات شرکت‌های موفق در زمینه تعالی سازمانی بهره‌مند شوند. شرکت لکوموتیو ریل اروند نیز از این فرصت برای آشنایی با تجربیات شرکت توگا مپنا استفاده کرد و در حال حاضر در مسیر استقرار تعالی سازمانی است.

17 آبان 1402
تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر، روز چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم خوزستان برگزار شد. در این تور، نمایندگان شرکت‌های فولاد خوزستان، فولاد شادگان، سناباد، چندوجهی فولاد لجستیک، ایده‌پردازان صنعت فولاد، مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب، توسعه معادن فولاد خوزستان، بیمه تامین آتیه فراگیر، توسعه اقتصادی پایدار فراگیر، توسعه اقتصادی پایدار وفا، صنعتی و معدنی پیشگامان فولاد شرق، و لوکوموتیو ریل اروند حضور داشتند.در این تور، حمیدرضا ملازاده مقدم، مدیر سیستم‌های توگا مپنا، به ارائه سخنرانی در مورد تجربه شرکت توگا در استقرار تعالی سازمانی پرداخت. وی گفت: مهم‌ترین عامل در استقرار تعالی سازمانی در سازمان‌ها، تعهد مدیران ارشد است. همچنین، آموزش کارکنان و اعضای تیم‌های تعالی، و فرهنگ‌سازی تعالی در سازمان، از عوامل مهم دیگر هستند.ملازاده مقدم همچنین به معرفی برخی از رویکردهای مناسب فرهنگ‌سازی تعالی سازمانی در توگا اشاره کرد، از جمله:• برگزاری کارگاه‌های تدوین شناسنامه پروژه‌های بهبود• آموزش‌ اعضای تیم‌های تعالی، رهبران، و ارزیابان• برگزاری تور تعالی با موضوعات مختلف• ایجاد بخش تعالی در سایت شرکت• چک‌لیست آماده‌سازی در سایت ویزیتمحسن شیری‌بابادی، مدیر استراتژی و تضمین کیفیت فولاد خوزستان، نیز در این تور به ارائه سخنرانی در مورد تعالی سازمانی پرداخت. وی گفت: تعالی سازمانی یعنی بهترین وجه عملکرد یک سازمان، مواجهه مناسب با تغییرات دورنی و بیرونی، و استفاده بهینه از منابع و قابلیت‌های سازمانی.شیری‌بابادی همچنین به برخی از عواملی که باعث می‌شود سازمان‌ها در مسیر تعالی قرار نگیرند یا در میانه مسیر متوقف شوند، اشاره کرد، از جمله:• عدم حمایت رهبران سازمان• عدم آگاهی و آموزش گروه رهبران و کارکنان• عدم هماهنگی واحدهای مختلف سازمانوی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که مهم‌ترین عامل در استقرار تعالی سازمانی در سازمان‌ها، تعهد مدیران ارشد می‌باشد.تور تعالی ۱۴۰۲ با عنوان داستان موفقیت و تعالی سازمان‌های برتر، فرصتی بود تا نمایندگان شرکت‌های مختلف از تجربیات شرکت‌های موفق در زمینه تعالی سازمانی بهره‌مند شوند. شرکت لکوموتیو ریل اروند نیز از این فرصت برای آشنایی با تجربیات شرکت توگا مپنا استفاده کرد و در حال حاضر در مسیر استقرار تعالی سازمانی است.

اخبار مرتبط