شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
06133365280
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

با هدف بررسی استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای و احداث کارگاه جدید تعمیرات اساسی واگن انجام شد

با هدف بررسی استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای و احداث کارگاه جدید تعمیرات اساسی واگن انجام شد

با هدف بررسی استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای و احداث کارگاه جدید تعمیرات اساسی واگن انجام شد

جزئیات

مدیران عامل شرکت های لکوموتیو ریل اروند و چندوجهی فولاد لجستیک از اسکله اختصاصی فولاد خوزستان در بندر امام خمینی (ره) بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی، علی امیدی مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک، بهرام شجاعی مدیر عامل شرکت لکوموتیو ریل اروند و استقبال امین فقهی مدیر کل اسکله بندر امام خمینی (ره), از مناطق مختلف آن برای احداث کارگاه جدید تعمیرات اساسی واگن و استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای به علت همجوار بودن اسکله با راه آهن ناحیه جنوب، وجود خطوط ریلی و بستر مناسب از مناطق مختلف آن بازدید میدانی نمودند. در این بازدید امین فقهی مدیر کل اسکله بندر امام خمینی (ره) گفت: اسکله اختصاصی شرکت فولاد خوزستان در شرق اسکله سیلوی بندر امام خمینی (ره) طراحی و احداث شده و شناورهایی با ظرفیت ۷۵ هزار تن می‌توانند در آن پهلوگیری، تخلیه و بارگیری انجام دهند. با وجود اسکله اختصاصی مسیر صادرات فولاد خوزستان هموار است‌ که در این مسیر نقش واگنهای باری را نباید نادیده گرفت. مهندس امیدی مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک هم در این بازدید ضمن تاکید بر دستیابی شرکت بزرگ فولاد خوزستان به بهبود مستمر در عرصه تولید و صادرات این مهم را مستلزم همکاری تمام واحدهای مربوطه این مجموعه بزرگ دانستند و شرکت لجستیک با هدف افزایش ناوگان ریلی و آماده بکاری بالای آنها که مستلزم تقویت، نگهداری و تعمیرات می باشد با بهره برداری از بخش‌های تعمیراتی جدید و افزایش ظرفیت تعمیرات اساسی واگن‌های باری و دیگر طرح‌های توسعه‌ای، در روند تسهیل حمل ونقل مایحتاج صنعت فولاد گام موثری بردارد. در پایان بهرام شجاعی مدیر عامل شرکت لکو موتیو ریل اروند نیز اذعان داشتند: باتوجه به جایگاه ویژه واگن باری در صنعت فولاد، یکی از مهمترین کارهای مجموعه تعمیراتی شرکت لکوموتیو ریل اروند انجام تعمیرات به‌موقع و آماده بکاری هرچه بیشتر این واگن‌ها است. بدون شک این پروژه می‌تواند روند تعمیرات اساسی واگن‌های باری را تسریع و فاصله زمانی حمل و نقل را بطور قابل توجهی کاهش دهد. گفتنی است بازدید یاد شده روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ در محل اسکله بندر امام خمینی (ره) انجام شد.

23 مهر 1402
مدیران عامل شرکت های لکوموتیو ریل اروند و چندوجهی فولاد لجستیک از اسکله اختصاصی فولاد خوزستان در بندر امام خمینی (ره) بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی، علی امیدی مدیرعامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک، بهرام شجاعی مدیر عامل شرکت لکوموتیو ریل اروند و استقبال امین فقهی مدیر کل اسکله بندر امام خمینی (ره), از مناطق مختلف آن برای احداث کارگاه جدید تعمیرات اساسی واگن و استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای به علت همجوار بودن اسکله با راه آهن ناحیه جنوب، وجود خطوط ریلی و بستر مناسب از مناطق مختلف آن بازدید میدانی نمودند.


در این بازدید امین فقهی مدیر کل اسکله بندر امام خمینی (ره) گفت: اسکله اختصاصی شرکت فولاد خوزستان در شرق اسکله سیلوی بندر امام خمینی (ره) طراحی و احداث شده و شناورهایی با ظرفیت ۷۵ هزار تن می‌توانند در آن پهلوگیری، تخلیه و بارگیری انجام دهند. با وجود اسکله اختصاصی مسیر صادرات فولاد خوزستان هموار است‌ که در این مسیر نقش واگنهای باری را نباید نادیده گرفت. مهندس امیدی مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک هم در این بازدید ضمن تاکید بر دستیابی شرکت بزرگ فولاد خوزستان به بهبود مستمر در عرصه تولید و صادرات این مهم را مستلزم همکاری تمام واحدهای مربوطه این مجموعه بزرگ دانستند و شرکت لجستیک با هدف افزایش ناوگان ریلی و آماده بکاری بالای آنها که مستلزم تقویت، نگهداری و تعمیرات می باشد با بهره برداری از بخش‌های تعمیراتی جدید و افزایش ظرفیت تعمیرات اساسی واگن‌های باری و دیگر طرح‌های توسعه‌ای، در روند تسهیل حمل ونقل مایحتاج صنعت فولاد گام موثری بردارد.

در پایان بهرام شجاعی مدیر عامل شرکت لکو موتیو ریل اروند نیز اذعان داشتند: باتوجه به جایگاه ویژه واگن باری در صنعت فولاد، یکی از مهمترین کارهای مجموعه تعمیراتی شرکت لکوموتیو ریل اروند انجام تعمیرات به‌موقع و آماده بکاری هرچه بیشتر این واگن‌ها است. بدون شک این پروژه می‌تواند روند تعمیرات اساسی واگن‌های باری را تسریع و فاصله زمانی حمل و نقل را بطور قابل توجهی کاهش دهد.
گفتنی است بازدید یاد شده روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ در محل اسکله بندر امام خمینی (ره) انجام شد.

اخبار مرتبط