شرکت لکوموتیوریل اروند Locomotive Rail Arvand Co.
061-33730295 
info@locorail.ir

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

بازدید مدیر عامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و هیات همراه از شرکت لکوموتیو ریل اروند

بازدید مدیر عامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و هیات همراه از شرکت لکوموتیو ریل اروند

بازدید مدیر عامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و هیات همراه از شرکت لکوموتیو ریل اروند

جزئیات

به گزارش روابط عمومی شرکت لکوموتیو ریل اروند، این بازدید با هدف بررسی عملکرد فعالیت های این شرکت در زمینه تعمیر و بازسازی ناوگان ریلی شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و توسعه و گسترش این فعالیت ها صورت گرفت. بهرام شجاعی مدیر عامل شرکت لکوموتیو ریل اروند در این بازدید با اشاره به توانمندیهای این شرکت گفت: با توجه به ظرفیت های پیش رو، در انجام تعهدات خود در آماده بکاری، تعمیرات و بازسازی واگنهای باری تمام توان خود را بکار گرفته ایم و با برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال توسعه و افزایش سرمایه شرکت هستیم. در جریان این بازدید محمد جواد صادقی مجد مدیر عامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک ضمن بررسی میدانی سایت صنعتی شرکت لکوموتیو ریل اروند و اطلاع از فرایند تعمیرات، مشکلات و موانع موجود در این زمینه را شناسایی و با بیان نکاتی درخصوص چگونگی تعامل بیشتر هر دو شرکت جهت رفع هر چه سریع تر آنها اشاره کرد و در پایان از زحمات و تلاشهای بی وقفه کلیه پرسنل این شرکت تشکر و قدردانی نمود. شایان ذکر است این شرکت تعمیرات ۱۹٠۱ دستگاه واگن شرکت چندوجهی فولاد لجستیک را به عهده داشته که از این تعداد ۱۱۱۹ دستگاه واگن لبه بلند اکراینی و مابقی واگنهای لبه کوتاه است که تعمیرات اساسی این تعداد واگنها هر ۳ سال یکبار انجام خواهد شد.

12 تیر 1402
به گزارش روابط عمومی شرکت لکوموتیو ریل اروند، این بازدید با هدف بررسی عملکرد فعالیت های این شرکت در زمینه تعمیر و بازسازی ناوگان ریلی شرکت چندوجهی فولاد لجستیک و توسعه و گسترش این فعالیت ها صورت گرفت.

بهرام شجاعی مدیر عامل شرکت لکوموتیو ریل اروند در این بازدید با اشاره به توانمندیهای این شرکت گفت: با توجه به ظرفیت های پیش رو، در انجام تعهدات خود در آماده بکاری، تعمیرات و بازسازی واگنهای باری تمام توان خود را بکار گرفته ایم و با برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال توسعه و افزایش سرمایه شرکت هستیم.در جریان این بازدید محمد جواد صادقی مجد مدیر عامل شرکت چندوجهی فولاد لجستیک ضمن بررسی میدانی سایت صنعتی شرکت لکوموتیو ریل اروند و اطلاع از فرایند تعمیرات، مشکلات و موانع موجود در این زمینه را شناسایی و با بیان نکاتی درخصوص چگونگی تعامل بیشتر هر دو شرکت جهت رفع هر چه سریع تر آنها اشاره کرد و در پایان از زحمات و تلاشهای بی وقفه کلیه پرسنل این شرکت تشکر و قدردانی نمود.شایان ذکر است این شرکت تعمیرات ۱۹٠۱ دستگاه واگن شرکت چندوجهی فولاد لجستیک را به عهده داشته که از این تعداد ۱۱۱۹ دستگاه واگن لبه بلند اکراینی و مابقی واگنهای لبه کوتاه است که تعمیرات اساسی این تعداد واگنها هر ۳ سال یکبار انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط